מדיניות פרטיות

 • חברת טי.אל.וי לאונג' בע"מ, חברות בנות שלה והחברות המסונפות שלה ("החברה", "מיקסר", "אנו", "שלנו", או "לנו", לפי העניין) מכבדת את פרטיות המבקרים ו/או המשתמשים באתר האינטרנט שלה ומחויבת להגן על פרטיות המשתמש ("המשתמש/ים" או "אתה" או "לך"). מדיניות פרטיות זו מסבירה את נוהלי איסוף המידע וההפצה שלנו ביחס לאתר ולשירות שלנו ("האתר" ו- "השירות", בהתאמה).
 • אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את נהלינו בנוגע למידע שאנו עשויים לאסוף ולהשתמש בו בעת ביקור ו/או שימוש באתר שלנו ובשירות שלנו. מדיניות פרטיות זו מתארת את נוהלי איסוף הנתונים, השימוש והגילוי שלנו כאשר אתה בוחר לבקר באתר או להשתמש בשירות. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות.
 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת https://www.mixer.work/he/terms-and-conditions/. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה במדיניות פרטיות זו, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.
 • אתה מאשר כי אינך נדרש על פי כל דין חל לספק לנו את המידע האישי שלך או כל מידע אחר, וכי אתה מספק נתונים ומידע אלו ברצון חופשי והסכמה מדעת.
 • על ידי שימוש באתר, אתה מאשר כי בדקת את התנאים וההגבלות שלנו ואת מדיניות הפרטיות הזו ואתה מסכים להיות מחויב אליהם. לידיעתך, מדיניות פרטיות זו אינה חלה על נוהלי הישויות שאינם בבעלות או בשליטת מיקסר, או  של אנשים אשר מיקסר אינה מעסיקה או מנהלת, לרבות כל צד שלישי שלגביהם מיקסר עשויה לחשוף מידע אישי (כהגדרתו להלן) בהתאם לתנאים ולהגבלות של מדיניות פרטיות זו.

המידע שאנו אוספים

 • 1.1 מידע אישיאנו עשויים לאסוף מידע ייחודי לך שניתן להשתמש בו ליצירת קשר או לזהות אותך. סוגי המידע האישי נאספים בהתאם לשימושך, ועשויים לכלול את: (א) שמך; (ב) כתובות פיזיות ודואר אלקטרוני; (ג) מספר טלפון; וכן (ד) פרטים אישיים מזהים אחרים ("מידע אישי").
 • בנוסף, אנו עשויים לאסוף ממך מידע באמצעות: (א) התוכן של בקשות לשירות לקוחות שלך; וכן (ב) התוכן של כל משוב או הצעה לאתר או לשירות שהעלית באמצעות האתר.
 • 1.2 מידע אחרכמו כן, אנו מקבלים ו/או אוספים סוגים אחרים של נתונים ומידע אודותיך באמצעות האתר והשירות שלנו, כולל תוכן משתמש (כגון: קבצי טקסט המסופקים על ידך או מטעמך, באמצעות האתר, ומידע נוסף אודות המחשב הנייד, הטאבלט, ההתקן הנייד והמערכת, התוכנה, השימוש שלך באתר, נתוני מיקום, אזור זמן, סוג דפדפן, כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP), רשת בקרת גישה למדיה (MAC), העדפת שפה, דפים מפנים, דפי יציאה וכתובת אתר, מספר הקליקים, שמות הדומיינים, דפי הנחיתה, הדפים שנצפו וסדר הדפים, משך הזמן המושקע בדפים מסוימים, התאריך והשעה של פעילות זו ועוד. אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookie (מחרוזת של מידע שניתן לאחסן במחשב שלך, אם דפדפן האינטרנט שלך מוגדר כך שניתן לאחסן קבצי Cookie) כדי לעזור לנו ללמוד כיצד אתה משתמש באתר ובשירות ומגדיל את החוויה המקוונת שלך. כמו כן, אנו עשויים לקבל מידע שאינו אישי או ציבורי מצד שלישי בקשר עם מחקרי שוק ודמוגרפיה ו/או נתונים אשר אנו עשויים להשתמש בהם כדי להשלים את המידע האישי שסופק ישירות על ידך.
 • למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אחר הקשור או צמוד למידע אישי ייחשב כמידע אישי כל עוד קיים קשר או הצמדה כאמור.

איננו אוספים ממך מידע אישי או שקשור אליך ללא אישורך, המתקבל, בין היתר, באמצעות הסכמתך הפעילה לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות.

 • אנו מאחסנים נתונים ומידע אישי אלו כל עוד יש צורך להפעיל את האתר והשירות ולספק אותם לך ולאחרים, אך ייתכן שחלק מהמידע יישאר בעותקי גיבוי ורישומים (כגון נתוני שימוש טכני ונתונים לגבי השימוש באתר או בשירות הנחוצים להפעלת האתר או השירות) לתקופות ארוכות יותר. למרות האמור לעיל, אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים להמשיך להשתמש בכל מידע שאינו מזהה באופן אישי בהתאם למדיניות פרטיות זו (לדוגמה, לצורך ניתוח, סטטיסטיקה וכדומה) גם לאחר סיום השימוש שלך באתר או בשירות שלנו, מכל סיבה שהיא.

שימוש ב-Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (cookies), אלומות אינטרנט (web beacons), תגי פיקסל (pixel-tags), קבצי יומן (log files) או טכנולוגיות אחרות כדי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי בעת שימוש באתר ובשירות שלנו. לדוגמה, אנו עשויים לאסוף ממך באופן אוטומטי מידע שאינו אישי כגון סוג הדפדפן, סוג המכשיר ומערכת ההפעלה, מזהה מכשיר ייחודי, גרסת תוכנה, כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP") ושם הדומיין שממנו ניגשת לאתר או לשירות. כמו כן, אנו רשאים לאסוף מידע על השימוש שלך באתר ובשירות, כולל תאריך ושעה שבהם ניגשת לאתר, לאזורים או לדפים באתרים שבהם אתה מבקר, משך הזמן שאתה שוהה באתר, מספר הפעמים שחזרת אליהם, בין אם אתה פותח, מעביר קדימה או מקליק באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות ומודעות, קבצי יומן ונתוני שימוש אחרים באתר. אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן או מערכת ההפעלה כדי להגביל את המעקב או לדחות קבצי cookies, אך בדרך זו ייתכן שלא תוכל להשתמש ביישומים מסוימים באתר או בשירות או לנצל את כל מה שאנו מציעים.

בדוק את תפריט ה-"עזרה" של הדפדפן או מערכת ההפעלה כדי ללמוד כיצד לשנות את הגדרות המעקב או העדפות של קבצי cookies. שים לב שייתכן שהמערכת שלנו לא תזהה כותרות של " אל תעקוב אחר כותרות מדפדפנים".

השימוש במידע

 • אנו רשאים להשתמש במידע ובנתונים שנאספו על ידינו לאותה מטרה שהמידע נמסר לנו ובנוגע לסיבה שבגינה סופק, לרבות למטרות כדלקמן:

לספק לך גישה לאתר ולשירות או לכל פונקציונליות אחרת שלו, לרבות לצורך שיפור איכות האתר והשירות על ידי התאמה אישית ושיפור חווית המשתמש;

להשיב לך לדואר אלקטרוני, להגשות, לשאלות, להערות, לבקשות ולתלונות שלך ולספק לך שירות לקוחות, סיוע טכני ותמיכה, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי ולמדיניות הפנימית שלנו;

לשלוח אליך אישורים, עדכונים, התראות אבטחה, הודעות תמיכה ומסרים ניהוליים, וכן להקל על השימוש שלך, על ניהול האתר שלנו ועל הפעלתו;

לפקח ולנתח את השימוש והמגמות, וכן להתאים אישית ולשפר את האתר או השירות ולמנוע הונאות.

שיתוף המידע

 • אנו מחויבים להגן על פרטיותך ולא נשתף או לגלות מידע אודותיך, אלא אם כן מותר אחרת בהתאם לתנאים הבאים:
 • 5.1. אנו רשאים לשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים שהם חברות ואנשים המספקים לנו מגוון שירותים, כולל, ספקים ונותני שירותים. לצדדים שלישיים מהימנים אלה עשויה להיות גישה למידע שלך, ככל שהדבר נחוץ באופן סביר עבורם על מנת לבצע את המשימות הנוגעות להתקשרות שלהם עמנו;
 • 5.2. אנו רשאים לשתף את המידע שלך על מנת להקל על אספקת עדכוני תוכנה, תמיכה במוצר ושירותים אחרים עבורך (אם קיימים);
 • 5.3. לצורך ניתוח וסטטיסטיקות, ובלבד שגילוי כזה נעשה באופן אנונימי ואינו ניתן לזיהוי אישי;
 • 5.4. אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם החברות הבנות שלנו ו/או החברות המסונפות שלנו למטרות העולות בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו או בקשר עם, או במהלך משא ומתן, על מיזוג, איחוד, שינוי שליטה או ארגון מחדש אחר של החברה בה אנו לוקחים חלק, הכל בהתאם לחוקים הרלוונטיים;
 • 5.5. אם נדרש לעשות זאת על פי חוק, או מתוך אמונה בתום לב ש: (א) גילוי מידע זה נחוץ כדי לעמוד בכל חוק או להגיב על כל צו בית משפט, צו חיפוש או שווה ערך, או כאשר בתום לב  פעולה זו נדרשת כדי להגן על הביטחון האישי של כל אדם; וכן (ב) גילוי זה מתאים או הכרחי על מנת לאכוף את התנאים וההגבלות שלנו, לנקוט באמצעי זהירות כנגד ההתחייבויות, לחקור ולהגן על עצמנו מפני תביעות או טענות של צד שלישי, לסייע לרשויות אכיפת החוק, להגן על האבטחה או על שלמות האתר, השירות והשרתים ולהגן על הזכויות והרכוש שלנו.

אבטחת מידע

 • כל המידע המתואר לעיל רשאי להיות מאוחסן במאגרי מידע על שרתים. אנו ננקוט באמצעים סבירים מבחינה מסחרית כדי לספק שידור מאובטח של המידע האישי שלך לפני שהוא מועבר באינטרנט מהמערכת שלך לשרתים שלנו ובאבטחת המידע אישי המאוחסן במערכות שלנו. עם זאת, עליך להיות מודע לכך שתמיד קיים סיכון כלשהו בהעברת מידע דרך האינטרנט וכי קיים גם סיכון שאחרים יוכלו למצוא דרך לסכל את מערכות האבטחה שלנו. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח את האבטחה והפרטיות של המידע האישי שלך או כל תוכן אחר שאתה משדר באמצעות האתר או השירות, ואתה עושה זאת על אחריותך בלבד. אנו מעודדים אותך להפעיל שיקול דעת לגבי המידע האישי שאתה בוחר לשתף.

שימוש באתר על ידי ילדים

 • ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים לספק לנו מידע אישי. אם הורה סבור שילדו הפקיד בידינו מידע אישי (לרבות, שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני), הוא או היא יכולים ליצור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected], ואנו נמחק מיד את המידע עם ההבנה שהוא קשור לילד מתחת לגיל 13.

אתרים אחרים

 • איננו אחראים לפעולות שננקטות על ידי כל אתר או שירות הקשורים לאתר או ממנו, לרבות המידע או התוכן הכלול בהם. לידיעתך, אם תבחר להשתמש בקישור כדי לעבור מהאתר אל אתר או שירות של צד שלישי כלשהו, ​​הכללים ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו יחולו על הפעילויות שלך וכל מידע שתגלה תוך כדי אינטראקציה עם צד שלישי זה. אנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים, שהינם צדדים שלישיים, שבהם אתה מבקר. באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים אלה לדבוק בכל ההגבלות החלות על גילוי של המידע האישי שלך, ואתה מאשר ומסכים לכך שאיננו אחראים לכל שימוש בלתי חוקי או גילוי שנעשה על ידי צדדים שלישיים אחרים, וכי איננו בעלי שליטה על צדדים שלישיים אלה. אם אתה משתמש באתר או בשירות של צד שלישי ואתה מאפשר להם לגשת למידע האישי ולתוכן משתמש שלך אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

עדכונים במדיניות הפרטיות

 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, עם או בלי הודעה מוקדמת. אם כן, נפרסם את מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו באתר. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות פרטיות זו באופן שוטף עבור כל שינוי. המשך השימוש באתר שלנו יהיה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית ביותר. אם שינוי כלשהו אינו מקובל עליך, אתה רשאי להפסיק להשתמש באתר או בשירות. אם לא תפסיק להשתמש באתר או בשירות, תיחשב כאילו קיבלת שינויים אלה.

מחיקה או שינוי של המידע האישי

 • אם מסיבה כלשהי אתה רוצה למחוק או לשנות את המידע האישי שלך אתה יכול לעשות זאת במסגרת הגדרות החשבון שלך. במידה וברצונך לשנות או לבטל את ההצטרפות לחשבונך, תוכל לסגור את חשבונך באמצעות ההגדרות או תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם בקשתך לכתובת: [email protected], ואנו נעשה מאמצים סבירים לשנות או למחוק מידע אישי זה בתוך 30 יום ובהתאם לכל חוקי הפרטיות הרלוונטיים. שים לב שאם לא תנחה אותנו אחרת, אנו רשאים לשמור ולהשתמש במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך, כל עוד יידרש באופן סביר לצורך איסוף מידע אישי זה, לרבות, לניתוח ולניתוח עתידיים, כדי לעמוד בדרישות החוק או הדרישות העסקיות או מחויבות כלשהי, לפתור סכסוכים, לאכוף את התנאים וההגבלות שלנו ו/או לאפשר למשתמש להחזיר את חשבונו, הכל כמותר על פי חוקי הפרטיות הרלוונטיים. על אף האמור לעיל, מידע אישי רשאי להישמר על ידינו לתקופה העולה על 30 יום, אם נדרש לעשות כן כדי לספק דרישתו של כל חוק, תקנה, הליך משפטי, הזמנה לדין או בקשה ממשלתית.
 • מידע שנאסף ו/או אנונימי הנגזר מחשבונך ו/או משימוש בשירות עשוי להישאר בשרתים שלנו ללא הגבלת זמן.

שאלות ותשובות

 • אם יש לך כל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או לאתר או לשירות שלנו באופן כללי, אנא אל תהסס לפנות אלינו בכתובת: [email protected].
הזמן סיור