תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של מיקסר!

תנאי השימוש הללו (להלן: "תנאי השימוש") מהווים הסכם מחייב משפטית בינך, המשתמש אשר ישתמש באתר של מיקסר (להלן: "אתה" או "משתמש"), ו- טי.אל.וי. לאונג' בע"מ, חברה שהתאגדה תחת החוק בישראל, החברות הבנות שלה והחברות המסונפות שלה (להלן: "מיקסר" או "אנו"), ביחס לשימוש באתר האינטרנט של מיקסר (להלן: "האתר").

על ידי שימוש באתר, אתה מקבל את תנאי השימוש בהסכם זה, לרבות, תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, הנמצאים בקישור: https://mixer.work/he/terms-and-conditions/. מיקסר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאי שימוש אלו, לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בהם, בכל עת, על ידי פרסום ההוראות המתוקנות הנמצאות בקישור: https://mixer.work/he/terms-and-conditions, ואתה תהיה אחראי לבדיקה והיכרות עם כל השינויים האלו. לידיעתך, שינויים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. אתה מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש, אשר מהווים חוזה משפטי מחייב ואכיף בין מיקסר לבינך, ואתה מסכים להיות כפוף להם ולעמוד בכל החוקים והתקנות החלים לגבי השימוש שלך באתר.

אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש האלה, אל תיכנס או תשתמש בכל חלק של האתר והשירות, כפי שהוגדר להלן.

אודות האתר

אתר האינטרנט של מיקסר הוא שירות תוכנה המספק למשתמש/ים פלטפורמה מקוונת לתיאום והזמנה של משרדים ושירותים של מיקסר ברחבי העולם. האתר מציע מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו, בקשר עם סביבת העבודה שאנו מציעים לך. בנוסף, אנו מציעים או עשויים להציע בעתיד, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, למשתמשים מסוימים גישה, באמצעות האתר, למערכת שלנו למגוון מטרות שונות (להלן: "השירות").

רישום לאתר

כתנאי לשימוש בהיבטים מסוימים של האתר או השירות, המשתמשים רשאים להירשם לאתר וליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש שלך עשוי להעניק לך גישה לאתר, לכל חלק ממנו, לרבות לשירות ולפונקציות אחרות שמיקסר רשאית להקים ולשמר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כחלק מתהליך הרישום, ייתכן שתידרש לספק למיקסר מידע אישי מסוים (לרבות, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'). עליך לספק למיקסר לטובת הרישום מידע מדויק, מלא ומעודכן, בהתאם לכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, ואינך רשאי (א) להתחזות לאדם אחר; (ב) להשתמש בשם משתמש בשם שכפוף לזכויות כלשהן של אדם או ישות אחרת ללא אישור מתאים; או (ג) להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא אישור.

מיקסר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום של המשתמש או לחסום את גישת המשתמש לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש הוא האחראי הבלעדי על הפעילות המתרחשת בחשבון שלו/שלה, וחייב לשמור את אישורי החשבון שלו/שלה. על המשתמש להודיע באופן מידי למיקסר על כל הפרה של אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון שלו. מיקסר לא תישא באחריות להפסדים שנגרמו לך בגין שימוש בלתי מורשה בחשבונך, אולם, אתה עלול להיות אחראי להפסדי מיקסר או אחרים עקב שימוש לא מורשה זה.

קניין רוחני ורישיון

מיקסר שומרת לעצמה כל זכות, בעלות ועניין באתר ובשירות (לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מכך). בכפוף לתנאי שימוש אלה, מיקסר מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, שאינו ניתן להקצאה, שאינו ניתן לרישיון משנה, המעניק רישיון לגישה לשימוש בשירות ובאתר, ובלבד שלא תחליף או תשנה כל חלק של השירות, למעט כפי שיידרש באופן סביר לשימוש בשירות למטרותיו המיועדות. אלא אם צוין אחרת במפורש, זכויות או רישיונות אחרים, מפורשים או משתמעים, אינם מוענקים לך על ידי מיקסר ביחס לאתר ולשירות, לרבות קניין רוחני, פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכות קניין רוחני אחרת, בין אם נרשמו ובין אם לאו.

כל התמונות, האיורים, הציורים, האנימציות, הטקסטים, הסקריפטים, העיצובים, הגרפיקה, הלוגו, הקלטות, השירים, התכונות האינטראקטיביות, הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, "המראה והתחושה" של האתר, אלגוריתמים, מקורות וקוד אובייקטיבי, ממשק, ג'י.יו.איי ותכונות אחרות המתקבלות מתוך האתר או באמצעותו וכן באמצעות כל תוכן אחר (להלן: "התוכן") שבו נעשה שימוש, להציג, לכלול, לשלב, לטעון, לפרסם או להפיץ על ידי מיקסר או כל צד שלישי מטעמה (להלן "תוכן של מיקסר"), ואינך רשאי להשתמש, להוריד, להפיץ ו/או להעתיק אותם, כולם או חלקם, ללא האישור מראש של מיקסר או של כל צד שלישי רלוונטי. למען הבהירות, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, לשכור, להעביר, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן של מיקסר או לנצל אותו בכל דרך שהיא, כל חלק מהם.

שימוש אסור

הנך מתחייב ומצהיר בזאת כי אינך רשאי, ולא תאפשר או תסמיך צדדים שלישיים: (א) להשתמש באתר או בשירות בכל דרך שהיא: (1) משמיצה, פוגעת, מטרידה, מאיימת, גזענית או מהווה הפרה של זכות לפרטיות של אדם אחר, או תוקפת, אלימה, וולגרית, גסה או פוגעת בדרך אחרת או סביר להניח שצפויה לפגוע בכל אדם או כל ישות אחרת; (2) מפרה, פוגעת, עושה שימוש לרעה או פוגעת בכל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכות קניין רוחני אחרת או זכויות חוזיות של צד שלישי כלשהו; (3) אינה חוקית או מעודדת או מבצעת פעילות בלתי חוקית; (ב) לפרסם או להעביר כל תקשורת או שידול שתוכננו או שנועדו להשיג סיסמה, חשבון או מידע פרטי מכל צד שלישי; (ג) להשתמש בכל ציוד, תוכנה או פריט אחר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או כל תכניות מחשב אחרות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של האתר או כל מערכת, תוכנת מחשב, חומרה או ציוד טלקומוניקציה; (ד) ליצור זהות מזויפת או להתחזות לאדם אחר; (ה) "לעקוב" או להטריד בכל דרך אחרת או להשתמש בכל אמצעי שהוא אנטי-סוציאלי, משבש או הרסני, לרבות "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" ו-"griefing" באופן שנהוג להשתמש במונחים אלו באינטרנט; או (ו) להפר את תנאי השימוש הללו וכל חוק או תקנה מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים.

בנוסף, למעט כפי שמצויין בזאת מפורשות, לא תרשה ולא תאשר לצד שלישי: (א) לנקוט בכל פעולה שמטרתה לעקוף או להשבית את פעולתו של כל מאפיין או אמצעי אבטחה של האתר; (ב) לפרסם, להפיץ, למכור, לחשוף, לשווק, להעניק רישיון משנה, לשכור, להחכיר, להציג, לספק, להעביר או להפוך את האתר לזמין או כל חלק ממנו, לצד שלישי כלשהו; (ג) להנדס לאחור, לפרק, לשפר או לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר או כל חלק ממנו; (ד) לשנות, לשכפל או ליצור עבודות נגזרות מהאתר או מכל חלק ממנו; (ה) לגשת לאתר או למיקסר באמצעות אמצעים אוטומטיים, לרבות על ידי זחילה, גרידה, אחסון במטמון או בכל דרך אחרת (למעט ככל שתהיה תוצאה של פרוטוקולים סטנדרטיים של מנועי חיפוש או טכנולוגיות המשמשות במנוע חיפוש בהסכמתנו המפורשת); או (ד) להשתמש באתר או בשירות בכל דרך שאינה חוקית או שאינה מאושרת על פי תנאי השימוש.

הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

הנך מתחייב בזאת כי יש לך הרשאה להיכנס לתנאי שימוש אלה, וכי השימוש שלך באתר ובשירות מטעם צד שלישי כלשהו מאושר על ידי צד שלישי זה. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה באתר או בשירות על ידי צד שלישי, אנו מעודדים אותך להודיע לנו באמצעות דואר אלקטרוני (בכתובת: [email protected]).

אם אתה שולח משוב או הצעות למיקסר בנוגע לאתר, אתה מאשר כי מיקסר רשאית להשתמש בהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל התחייבות לפצות אותך בכל דרך שהיא לגבי המשובים או ההצעות.

אתה אחראי להשגת ותחזוקת כל הציוד, החומרה, התוכנה או השירותים הנלווים הדרושים כדי לגשת לאתר ולהשתמש בו, וכן עבור כל העמלות הנגבות על ידי צדדים שלישיים בקשר לכך, ו- מיקסר לא תישא בכל אחריות או חובה בקשר לכך.

מיקסר רשאית (א) לשנות, להשהות או להפסיק את האתר (או כל חלק ממנו, לרבות השירות) בכל עת, לרבות זמינות של כל אפיון, תוכן או מסד נתונים, ללא הודעה או חבות; (ב) להציע אתר חלופי ו/או נוסף למשתמשים מסוימים, אשר לא יוצע למשתמשים אחרים. אתה מאשר כי מיקסר רשאית לגבות תשלום בגין השימוש בכל אתר או שירות, ובלבד שמיקסר מודיעה לך על כל תשלום שכזה לפני שתבצע אותו. בנוסף, מיקסר רשאית להטיל מגבלות על אפיונים מסוימים או להגביל את גישתך לאתר (או כל חלק ממנו, לרבות השירות) ללא הודעה או חבות.

אנו מקדמים בברכה קישורים לכל דף באתר שלנו. אתה חופשי להקים קישור היפר-טקסט לאתר, כל עוד הקישור אינו מציין או מרמז על כל קשר או אישור של האתר, המוצרים ו/או השירותים שלך על-ידי מיקסר, ואינו מציג את מיקסר בצורה שקרית או פוגענית. אינך רשאי לקשר לאתר שלנו מאתר שאינו בבעלותך או שיש לך הרשאה להשתמש בו. במקרה שאתה מקשר לאתר של מיקסר, אתה מצהיר שהאתר שלך אינו מכיל תוכן בלתי חוקי, פוגעני או מפר זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור או קישורים מקושרים.

מובהר בזאת, כי האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, ליישומים או לאפיונים של צדדים שלישיים אחרים, או להפניות למוצרים או לשירותים של צדדים שלישיים מסוימים שאינם בבעלות או בשליטת מיקסר וכי למיקסר אין שליטה עליהם. למען הסר ספק, מיקסר אינה אחראית לזמינות ו/או לדיוק של מידע באתרים אלו ו/או נהלי הפרטיות של אתרים מקושרים אלה או בכל נוהג אחר. בנוסף, מיקסר אינה תומכת ואינה אחראית לכל תוכן, לרבות אך לא רק, לתוכן פרסום של מוצרים או למידע אחר או זמין מאתרים ושירותים מקושרים אלה או מכל קישור הכלול באתרים או בשירותים המקושרים. אם תבחר לבקר באתרים, ביישומים או באפיונים של צדדים שלישיים אלה, או תשתמש במוצרים או בשירותים שלהם, שים לב שתנאי השימוש והפרטיות של צד שלישי זה יחולו ויפקחו על פעילויותיך ועל כל מידע שתגלה תוך כדי אינטראקציה עם צדדים שלישיים אלה. אנו תמיד מעודדים אותך וממליצים לך לקרוא מסמכים אלה בזהירות לפני השימוש באתרים ושירותים אלה, בין היתר, כדי לדעת איזה סוג של מידע נאסף עליך. מיקסר אינה נותנת כל מצג או אחריות כלשהי לגבי אתרי אינטרנט, יישומים, אפיונים, שירותים, מוצרים או תוכן של צדדים שלישיים. הגישה שלך אל האתרים, השירותים והתכנים הזמינים, והשימוש בהם, כמו גם ההתנהלות שלך עם צדדים שלישיים אלה, נמצאים בסיכון והוצאות הבלעדיות שלך. מיקסר אינה אחראית בכל צורה שהיא לאינטראקציה עם צדדים שלישיים אלה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים כל קישור בכל עת.

תוקף תנאי השימוש

מיקסר רשאית לסיים או להשהות את הרישיון, החשבון והגישה לאתר (או כל חלק ממנו) באופן מידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, אם אתה מפר או אינו עומד בכל תנאי השימוש המפורטים להלן. מיקסר רשאית גם להפסיק את הגישה של המשתמש לשירות, אם משתמש כזה נקבע כמפר חוזר, או מכל סיבה שהיא או ללא סיבה. מפר חוזר הוא משתמש שקיבל הודעה על הפרה של פעילות יותר מפעם אחת. כל תנאי השימוש האמורים, מטבען, ישרדו את סיום ההסכם (לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, חובות שיפוי ומגבלות אחריות) יישארו בתוקף מלא לאחר תום ההסכם, מכל סיבה שהיא. סיום תנאי השימוש אלה לא ישחרר אותך מכל התחייבות הנובעת או שנצטברה לפני סיום הסכם זה או הגבלה של כל חבות, אשר אחרת היית עשוי לחוב עבור מיקסר.

מדיניות פרטיות

המשתמש מאשר ומסכים כי מיקסר רשאית לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על המשתמשים דרך האתר. המידע הנאסף והשימוש במידע זה כפופים למדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה בכתובת: https://mixer.work/he/terms-and-conditions (להלן: "מדיניות הפרטיות"). על ידי שימוש באתר שלנו או בכל חלק ממנו, לרבות השירות, אתה מאשר כי בדקת גם את מדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות שלה.

ויתור ואחריות

אתה מאשר ומסכים במפורש כי השימוש בשירות ובאתר הוא על אחריותך הבלעדית וכי כל הסיכון באשר לאיכות, רמת הביצוע, הדיוק והמאמץ מוטל עליך באופן בלעדי. השירות והאתר ניתנים לך "As Is", וללא אחריות מכל סוג שהוא. מיקסר אינה מתחייבת כי השימוש בשירות ובאתר האינטרנט יתקיים ללא תקלות, ללא שגיאות או יעמוד בדרישות הספציפיות שלך. מיקסר אינה מעניקה אחריות או ייצוג, מפורשת או משתמעת, לגבי השירות, האתר, התוכן ושימושך בהם, לרבות, כל אחריות משתמעת מסחרית או ההתאמה למטרה מסוימת, דיוק, זמינות, אבטחה , תאימות, אי-הפרה או מתן תשובות, תוצאות וחוסר רשלנות.

אחריות מוגבלת

בשום מקרה לא יהיו מיקסר, בעלי המניות שלה, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה או העובדים בה, אחראים לכל נזק אישי, או כל נזק מיוחד, מקרי, משתמע, תוצאתי או עקיף, לרבות עלויות עבודה, אובדן נתונים, אובדן מוניטין, אובדן רווחים ,אובדן חסכונות, אובדן מידע עסקי, אובדן שימוש או אובדן כספי אחר, בקשר עם או הנובעים מתנאי שימוש אלה, השירות, האתר או השימוש שלך או אי יכולתך להשתמש בשירות או באתר, בכל מקרה, בכל תיאוריה של חבות, ללא קשר לייעוץ שמיקסר קיבלה בנוגע לאפשרות של נזקים אלו. תנאי השימוש האמורים או הנובעים מכל קשר או מכל סוג אחר הקשור לשימושך בשירות או באתר, למעט דמי השירות ששולמו (אם בכלל ) למיקסר עבור השירות ביחס לטענה או לתביעה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מיקסר לא תישא באחריות עבור (א) כל שגיאה, טעות או אי-דיוקים בתוכן; (ב) גישה ללא הרשאה לשימוש בשירות, האתר ו/או כל מידע אישי ו/או מידע כספי שנשמר; (ג) הפרעה או הפסקה של תשדורת לשירות ולאתר או מהשירות ומהאתר; (ד) באגים, וירוסים, סוס טרויאני או אלה העלולים להיות מועברים אל או דרך השירות או האתר שלנו באמצעות הפעולות של כל צד שלישי ו/או (ה) שגיאות או השמטות בכל תוכן או עבור כל אובדן או נזק מכל סוג שנגרם כתוצאה משימוש של כל תוכן שנרשם, הוסר, הועבר או היה זמין באופן אחר בשירות או באתר.

שיפוי

על פי דרישתה הראשונה, אתה מסכים להגן ולשפות את מיקסר, בעלי המניות, דירקטורים, נושאי משרה והעובדים שלה, בגין כל תביעה, חבות, עלות, הפסד, נזק והוצאות (לרבות שכר טרחה סביר) הנובע ו/או נגרם בשל: (א) השימוש שלך, שימוש לרעה, חוסר יכולת להשתמש ו/או פעילויות בקשר עם האתר ו/או השירות ו/או התוכן; (ב) הפרה שלך של כל אחד מתנאי שימוש אלה; (ג) הפרת זכויות משתמש או זכויות של צד שלישי על ידך, לרבות, זכות הפרטיות, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של משתמש או צד שלישי זה; (ד) כל תוכן שנוצר על ידי המשתמש, לרבות, כל משוב ו/או הצעות לשיפור השירות של מיקסר שהעלית באמצעות השימוש באתר; ו- (ה) כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עלול לגרום לצד שלישי כלשהו ביחס לאתר. מובהר בזאת, כי חובת שיפוי זו תשרוד את תנאי שימוש אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, לקחת על עצמנו את השליטה על ניהול ההגנה המשפטית בנוגע לכל ענין הנתון לשיפוי על ידך, אשר לא יסלק את התחייבות השיפוי שלך להלן ובמקרה זה תשתף פעולה באופן מלא עם כל טענת הגנה שתינקט על ידנו. אתה מסכים לא ליישב כל סכסוך בעניין שכפוף לשיפוי על ידך, מבלי לקבל את אישורנו מראש ובכתב.

דיווח על הפרות קניין רוחני

אם אתה מאמין בתום לב שכל חומר או תוכן הזמינים באתר או באמצעותו, היו בשימוש באופן המפר או פוגע בזכויותיך, אנא שלח לנו הודעה מוקדמת על כך באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected].

שונות

תנאי שימוש אלה וביצועם יהיו כפופים, יפורשו ויאכפו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בעקרונות של משפט בינלאומי או כל הוראה שתביא להחלת חוקי כל סמכות שיפוט אחרת. הצדדים נותנים את סמכות השיפוט הבלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות מהווים את כל ההסכם בינך לבין מיקסר בכל הנוגע לשימוש באתר ובשירות, ומחליפים את כל ההבנות הקודמות או המקובלות בנושא זה.

מיקסר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת, עם או בלי הודעה מוקדמת. אם כן, חברת מיקסר תפרסם את תנאי השימוש המעודכנים שלה באתר. המשך השימוש באתר ובשירות שלנו יהיה כפוף לתנאי השימוש הנוכחיים. אם כל שינוי אינו מקובל עליך, תוכל להפסיק להשתמש באתר או בשירות. אם לא תפסיק להשתמש באתר או בשירות, תיחשב שנתת הסכמה מדעת לקבלת שינויים אלה.

מיקסר רשאית להקצות בכל עת  את זכויותיה ו/או חובותיה כלפי כל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

תנאי שימוש אלה יחולו גם על שדרוגים או עדכונים עתידיים או על מהדורות חדשות שיסופקו על ידי מיקסר בקשר עם האתר והשירות, אלא אם כן כל שדרוג או עדכון זה ילווה ברישיון נפרד, ובמקרה זה יחולו תנאי הרישיון הנפרד.

אם בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוצא שכל הוראה מתנאי שימוש אלה תהיה בלתי חוקית, פסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות יישארו בתוקף מלא.

הכישלון של מיקסר לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור, אלא אם כן אושר והוסכם על ידי מיקסר בכתב.

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה או לאתר או לשירות שלנו באופן כללי, אנא אל תהסס לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:   [email protected].

אתה מאשר כי קראת והבנת את תנאי שימוש אלה והסכמת להיות מחויב אליהם.

הזמן סיור